SSS

Sıkça Sorulan Sorular

1Geçici işçiyi kadromda işe alma şansım var mı?

Sözleşme süresi içinde veya sonunda böyle bir imkân bulunabilmektedir.

2Geçici işçi iş kazası geçirdiğinde ve dava açtığında işverene cezayi müeyyide yansıyor mu?

Geçici işveren gözetim, denetim, müdahale ve sevk sorumluluğu çerçevesinde oluşan kusurlarından sorumludur.

3Geçici iş ilişkisi kapsamında aldığım adayın ücret paketi, mevcut aynı pozisyonda çalışan kişilerinkinden farklı olabilir mi?

Aynı pozisyondaki kişilerle aynı haklara sahip olunması esastır.

4Sendikaya bağlı firmalarda uygulama nasıl olacak, Geçici iş ilişkisi kapsamında alınacak işçiler sendikaya üye olabilecekler mi?

Sendikaya üye olmada herhangi bir engel bulunmamakla beraber, geçici işverendeki yetkili sendikanın Manpower'da da yetkili olması durumunda TİS kapsamına dahil olabilme durumu söz konusudur.

5Firma geçici iş ilişkisi kapsamında çalışanlara bazı yan hakları kendi sağlamak istediğinde yasal bir problem oluşur mu? Yoksa geçici iş ilişkisi kapsamında aldığı personelin tüm yan hakları Manpower tarafından mı karşılanmalıdır?

Geçici işveren tarafından ayni olarak verilen haklar doğrudan karşılanabilir. Ancak bordro uygulaması içinde olması gereken ve yasal olarak bazı kanunlara tabi olabilecek haklar firma ve Manpower tarafından verilebilir. Manpower tarafından verilen haklar işçi maliyetine eklenir.