04-03-gii-is-gucunde-daha-fazla-esneklik

İşverene Sağladığı Faydalar

  • Yasal bir zeminde geçici iş ilişkisi kurma imkânı,
  • Geçici iş ilişkisinde işveren sorumluluğu özel istihdam bürosuna ait olması,
  • Geçici iş ilişkisinde işveren iş planı dâhilinde her alanda ve görev tanımında bu çalışma modelini değerlendirilebilmesi,
  • İşletmelerin ekonomideki ve işgücü arzındaki değişimlere kolaylıkla uyum sağlaması,
  • İşgücü finansmanı sağlaması,
  • Daimi istihdama basamak sağlaması*,
  • Engelli maliyeti oluşturmaması,
  • Çalışanların sirkülasyonunu yönetmek için gerekli zaman maliyetinde tasarruf sağlaması,
  • Sadece yetki belgesine sahip Özel İstihdam Bürosu (ÖİB) aracılığı ile sağlanması böylece kayıt dışı işgücü kontrol altına alınması.

* 2011 yılında özel istihdam büroları aracılığıyla geçici işlere başlayanların %60’ının daha önce herhangi bir işte çalışmadığını veya uzun süreli işsiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu oran Fransa’da %89, İsveç’te %66 ve Hollanda’da %41’dir. Bunların büyük bir çoğunluğunun (Fransa’da %66, İsveç’te %85, Hollanda’da %68) 12 aylık süre sonunda istihdamda kalmaya devam ettikleri gözlenmektedir. (TİSK 2013)

Dönemsel İş Gücü ihtiyaçlarınız ve
Geçici İş İlişkisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için;