Neden Geçici İş İlişkisi?

Neden Geçici İş İlişkisi?

Son 10 yılda iş dünyasında artan verimlilik, esneklik, hız ve adaptasyon ihtiyaçları sebebiyle, işverenler geçici iş ilişkisini çözüm olarak ilk sıralara almıştır.

Geçici iş ilişkisi modelinde çalışanlar asıl işverenin norm kadrosunda yer almadan geçici iş ilişkisi kurma lisansına sahip danışman firma kadrosunda çalışır. Böylece asıl işveren adına ihtiyaç duyulan süre kadar çalışarak katma değer yaratılır.

Geçici iş ilişkisi kapsamı belirli süre ihtiyaç duyulan pozisyonları doldurmaktan ibaret midir?

Geçici İş İlişkisi geniş bir kapsama sahiptir, sadece ihtiyaç duyulan pozisyonları doldurmaktan ibaret değildir. Bu model hem işverene ve hem çalışana eş zamanda faydalar sağlamaktadır:

İşverenler iş gücü esnekliğini artırarak verimliliği sağlama, verimliliğe paralel maliyetlerini düşürme, iş ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç duyduğu her iş için çalışma ilişkisi kurabilme gibi avantajlara sahip olurken; çalışanlar ise farklı iş alanlarında yetkinlik kazanma, deneyimlerini zenginleştirme, geçici süre çalışma sonrasındaki zaman dilimlerinde bireysel hedeflerine yönelme şansı yakalayabilirler.

Ayrıca geçici iş ilişkisi uzun süreli işsiz olan, çalışmak isteyen fakat çoğu açık pozisyonlarda aranılan niteliklerle eşleşmeyen kişiler için istihdam olanakları yaratırken; iş tecrübesi olmayan kişiler için kariyer yaşamlarında bir basamak, mesleki gelişim ve eğitimleri açısından fırsatlar sağlar.

Yöneticilerin bakış açısı nasıl olmalıdır?

Yöneticilerin geçici iş ilişkisi modeli içinde çalışan personele gösterdiği destekçi tutum sayesinde çalışanın verimi artmakta, motivasyonu yükselmekte, kalıcı iş pozisyonları için sağlam bir temel atılmaktadır.

Geçici iş ilişkisinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir?

Geçici iş ilişkisi, firmalara işçi maliyetinde fayda sağlarken aynı zamanda sektördeki yeteneklerle çalışma imkânı sağlar. Bu noktada; işveren tarafının tam olarak hangi yeteneğe ve hangi stratejik noktalarda nasıl bir desteğe ihtiyacı olduğu konusunda net bir yanıt vermelidir. İşveren geçici iş ilişkisi kurduğu çalışanını sadece açıktaki bir pozisyona belirli bir süre için veya uzun dönemde tam zamanlı yer aldırmak istediğine karar vermelidir.

 

Etiketler :